Logo Parkinson en Werk Search

Hoe werkt het als ik iemand met parkinson in dienst neem?

41werkgever diagnose

Om te stimuleren dat mensen met een ziekte of handicap kunnen blijven werken, creëerde de overheid de no riskpolis. Als je een medewerker met een no riskpolis in dienst neemt, ontvang je een ziektewet-uitkering wanneer zij of hij ziek wordt en blijft de ziektewetpremie of WGA-premie gelijk. 

  • Is de werknemer na 2 jaar door het UWV minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard en blijft zij of hij bij dezelfde werkgever in dienst? Dan is er geen sprake van een no riskpolis. Dat is vervelend voor werkgever en werknemer. De werkgever heeft dan namelijk bij een nieuwe ziekmelding weer te maken met 104 weken loondoorbetalingsplicht tenzij sprake is van verergering van klachten door de parkinson. In dat geval dient de werknemer een herkeuring aan te vragen. Resulteert dit in een groter arbeidsongeschiktheidspercentage dan 35%, dan komt de werknemer zonder wachttijd in de WIA en hoeft de werkgever niet opnieuw 104 weken door te betalen. 
  • Is de werknemer na 2 jaar door het UWV minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard en gaat hij bij een andere werkgever werken? Dan is er sprake van een no riskpolis. 
  • Heeft de werkgever geen passend werk en is de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt bevonden en heeft de werknemer geen andere baan? Dan geldt het vangnet van de WW.