Logo Parkinson en Werk Search

Welke wet- en regelgeving geldt als iemand gestopt is met werken?

253werkgever stoppen met werken

Ook als je werknemer arbeidsongeschikt is en een WIA (IVA of WGA)-uitkering ontvangt, zijn er mogelijkheden om deels te blijven werken. Ga hij dit doen, dan moet hij dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan het UWV. Met een IVA-uitkering mag hij maximaal 20% van het laatstverdiende loon bijverdienen, waarvan 70%  wordt ingehouden. Als hij bijvoorbeeld 500 euro extra per maand verdient, mag hij 150 euro houden. 

Vrijwilligerswerk is ook mogelijk met een IVA- of WGA-uitkering. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden