Logo Parkinson en Werk Search

Wanneer is een (gedeeltelijke) ziekmelding verstandig bij de werknemer met parkinson

363werkgever ziekmelden

Als werken te zwaar wordt en de aanpassingen niet meer voldoen, volgt een (gedeeltelijke) ziekmelding. Het uitvoeren van de werkzaamheden lukt bijvoorbeeld niet meer (volledig) of de balans tussen werk en privé is weg. Een ziekmelding kan ook geadviseerd worden omdat de werknemer de productiviteitsnorm niet meer behaalt. Is er alleen sprake van een energiebeperking? Dan wordt er vaak voor gekozen om minder uur per week te werken; iemand start bijvoorbeeld later, gaat eerder naar huis kan of rust een dag(deel) tussendoor thuis uit. 

Ook bij gedeeltelijke ziekmelding gaat de Wet Verbetering Poortwachter starten. Realiseer dat het moment van ziekmelding een belangrijk moment voor iemand met parkinson is. Dit is meestal het begin van het afbouwen van het werkzame leven. Bespreek bij voorkeur dan ook met de werknemer zelf wanneer het beste moment hiervoor is.