Logo Parkinson en Werk Search

Kan je van parkinson genezen?

41werkgever diagnose

Nee, helaas niet. Parkinson is een progressief chronische ziekte. Dat betekent dat de ziekte steeds erger wordt en je nooit meer beter wordt. Het tempo waarin de ziekte zich ontwikkelt, verschilt enorm. Sommigen moeten na een half jaar na de diagnose al stoppen met werken, anderen werken nog 10 jaar fulltime door. Het is kortom niet te voorspellen. Wat we wel weten, is dat parkinson in de loop van de tijd het (werkende) leven meer en meer gaat beïnvloeden. Vroeg of laat moet je voor je medewerker maatregelen nemen om het werk behapbaar te houden. Werkaanpassingen kunnen doorgaans eerst zonder ziekmelding plaatsvinden. Pas in een later stadium, als een vermindering van de productiviteit wordt geconstateerd, is er sprake van ziekmelding.