Logo Parkinson en Werk Search

Wanneer moeten welke aanpassingen gedaan worden?

60werkgever werken met aanpassingen

Zorg dat jullie beiden (werknemer en werkgever) goed geïnformeerd zijn over welke aanpassingen op welk moment handig zijn. En check hoe het met de vergoedingen hiervan zit. Het soort aanpassingen is afhankelijk van de symptomen en hoe die het werk beïnvloeden. In het begin is het vaak mogelijk om werkaanpassingen te doen die niet tot productiviteitsverlies of loonverlies leiden. Er is dan ook nog geen sprake van een ziekmelding. Als het moment daar is dat de aanpassingen niet meer afdoende zijn en er ingrijpender aanpassingen gedaan moeten worden, bijvoorbeeld een aanpassing in werktijden. In dat geval moet de werknemer zich gedeeltelijk ziek melden.