Logo Parkinson en Werk Search

Wat moet en wat mag tijdens loondoorbetalingsplicht bij ziekte?

363werkgever ziekmelden

De Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (WULBZ) schrijft voor dat je als werkgever gedurende tenminste 104 weken minimaal 70% van het laatstverdiende SV-loon moet doorbetalen. De meeste werkgevers betalen het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70% door, maar je ziet ook andere varianten. Per CAO mag de werkgever afwijken van de wet -  in positieve zin. Gedurende het eerste jaar mag de werknemer niet onder het minimumloon komen; in het tweede jaar wel. Dit geldt ook voor gedeeltelijke ziekmelding. De periode van loondoorbetaling kan al starten indien de werknemer 1 uur minder gaat werken ten gevolge van parkinson. Dit scenario kan voor jou als werkgever gunstig zijn aangezien de loondoorbetalingsplicht dan al begint en je nog weinig verlies van loonwaarde hebt.