Logo Parkinson en Werk Search

Welke professionals zijn er om de werknemer en mijzelf te ondersteunen?

41werkgever diagnose

Om te beginnen is het belangrijk om te overleggen met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts begeleidt werkgever en werknemer gedurende het gehele ziektetraject. Werkgever/leidinggevende en werknemer kunnen zelf de nodige stappen zetten om tot aanpassingen te komen. Deskundige advisering kan ondersteunend zijn. Deze ondersteuning kan je zoeken in de bedrijfsgezondheidszorg of in de medische hoek. In de eerste categorie vind je de ergonoom, arbeidsdeskundige en casemanager. Inzet van deze expertises wordt betaald door de werkgever. Vanuit de medische kant kan een ergotherapeut, fysio- of oefentherapeut of andere relevante expertise worden ingezet. Het initiatief hiervoor ligt bij de medewerker, de kosten hiervan bij de zorgverzekering. Lees hier welke zorg en arbo-professionals iemand met parkinson zoal kan raadplegen. Het is goed om experts in te schakelen. Zorg er wel voor dat je als werkgever de regie houdt over de inzet van de experts die worden ingeschakeld.