Logo Parkinson en Werk Search

Welke aanpassingen zijn er zoal?

60werkgever werken met aanpassingen

Veel voorkomende werkaanpassingen zijn:

Organisatorische aanpassingen

Organisatorische aanpassingen kunnen gaan over het bijstellen van je takenpakket of de ruimte waarin je werkt, bijvoorbeeld met minder lawaai of prikkels in het algemeen, of hoe jouw rustmomenten zijn georganiseerd. Maar denk ook aan bijwerkingen van medicatie. Zo kan het zijn dat je niet langer op hoogte of met gevaarlijke machines kunt werken. 

Technische aanpassingen

Dit zijn aanpassingen waarbij (technische) middelen en materialen worden gebruikt om met de beperkingen het werk te kunnen doen. Denk aan een aangepaste computermuis of een armsteun bij een werktafel of machine. Het aanbod van aangepaste computeraccessoires is groot. Om een goede keuze te maken kun je terecht bij een ergotherapeut

Aanpassingen in werktempo

Vaak wordt het werktempo vanzelf wat lager, maar als de verwachtingen over werkproductie hetzelfde blijven, zal werkdruk en stress toenemen. Het aanpassen van werktempo is daarom vooral het bijstellen van verwachtingen over de werkproductie. 

Aanpassingen in werktijd 

Deze aanpassing kan inhouden: minder uren werken, uren anders verdelen over de werkweek of op aangepaste tijden beginnen of stoppen. Met het verminderen van werk-uren, kom je in de fase van ziekmelding. Deze werkaanpassing is logisch als vermoeidheid of energieverlies een rol spelen. 

Aanpassingen in werkbegeleiding

Hier gaat om de mogelijkheid voor extra begeleiding. Denk aan coaching of ondersteuning bij specifieke werktaken, een assistent aannemen of het aanleren van nieuwe handelingen of werkprocessen.