Logo Parkinson en Werk Search

Wat is een transitievergoeding?

253werkgever stoppen met werken

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst na 2 jaar ziekte beëindigt, heeft de werknemer recht op de wettelijke transitievergoeding. In veel gevallen krijgt de werkgever het bedrag dat als transitievergoeding wordt betaald vergoed door het UWV. Doet de werkgever niets na einde wachttijd? Dan ontstaat een ‘slapend’ dienstverband. Dit gebeurt nog weleens om de transitievergoeding te omzeilen. In dat geval kan de werknemer aan de werkgever vragen om een passend voorstel te doen. De werkgever is in dit geval verplicht om werknemer een voorstel te doen.