Logo Parkinson en Werk Search

Hoe wordt het bedrag van de WIA-uitkering bepaald?

363werkgever ziekmelden

De basis voor de WIA-uitkering is het SV-loon dat werknemer verdiende in het jaar voordat hij ziek werd. Dit wordt het maatmaninkomen genoemd. Als er eenmaal een WIA-keuring is geweest dan is dit inkomen gefixeerd en wordt daar bij een herbeoordeling op teruggegrepen.