Logo Parkinson en Werk Search

Moet ik het gesprek aangaan over re-integratie en arbeidsmogelijkheden in de toekomst?

363werkgever ziekmelden

Het loont om werknemers met parkinson zo lang mogelijk in dienst te houden. Het bespreekbaar maken van de gezondheid en het bespreken van de mogelijkheden is hierbij een belangrijke stap. Maak eventueel gebruik van een gesprekswijzer.

Daarnaast verplicht de Wet verbetering Poortwachter je om het over arbeidsmogelijkheden  te hebben. Maak er daarom een terugkerend gespreksonderwerp van. De rechten en plichten van werkgever en werknemer lees je op de site van het UWV.

Voor veel mensen met parkinson is er geen sprake van een re-integratieproces maar een confrontatie met de toenemende beperkingen die de ziekte met zich meebrengt. Stap voor stap bouw je af en realiseer je dat je inlevert. Eigenlijk is dit niets anders dan een rouwproces, met alle fases die hierbij horen. 

Het kan zijn dat voor jouw werknemer een vervroegde WIA (IVA) aanvraag van toepassing is. Een vervroegde WIA (IVA) is geen recht, plicht of vanzelfsprekendheid. Meestal geeft de bedrijfsarts aan dat de werknemer een vervroegde WIA (IVA) kan aanvragen. Je kunt de aanvraag maar 1 keer doen: Tussen de 3e en 68e  week van arbeidsongeschiktheid.

Een voordeel van een vervroegde IVA voor de werknemer is dat er geen re-integratieverplichtingen meer zijn. Voor de werkgever is het voordeel dat hij de IVA uitkering in mindering kan brengen op de loondoorbetalingsplicht. Deze blijft namelijk de volledige 104 weken doorlopen.