Logo Parkinson en Werk Search

Wat is het moment dat werken niet meer gaat?

253werkgever stoppen met werken

Als de belasting van de ziekte zodanig is dat de werknemer met parkinson ondanks werkaanpassingen geen substantiële bijdrage of output (meer) kan leveren, is het tijd om te stoppen met werken. Zeker als iemand geen energie meer heeft voor beweging of sport, een essentiële voorwaarde om te kunnen blijven functioneren, wordt het riskant. Als daar bovenop ook geen energie meer is om sociale activiteiten met het gezin, familie, vrienden of hobby’s uit te voeren, is de balans sterk verstoord. De ervaring leert dat mensen met de ziekte van Parkinson die te lang doorgaan met werken door een ongunstige balans zoveel arbeidsvermogen en gezondheid inleveren dat ze ook met een herstelperiode niet meer op het niveau terugkomen als voorheen.  

Dat stoppen met werken uiteindelijk een verstandige keuze is komt door een combinatie van factoren. Zo’n moment komt dus meestal niet onverwacht; iemand heeft daar meestal al wel over nagedacht, maar kan nog twijfelen om definitief de knoop door te hakken. Als werkgever kan je een belangrijke steun zijn. Je kan bijvoorbeeld samen met de werknemer, en eventueel met de bedrijfsarts erbij, alle meespelende zaken op een rijtje te zetten om tot een goede afweging te komen. Het is van belang samen op te trekken in dit beslisproces, waar zoveel van afhangt. Bedenk dat aan een langdurige werkrelatie en bijbehorende werk-identiteit een einde komt. Zoiets brengt veel emoties en verwerking met zich mee. Ga goed na hoe de verwerking verloopt, biedt waar nodig steun en bespreek met de werknemer indien nodig een verwijzing naar een parkinsondeskundige.