Logo Parkinson en Werk Search

Wat moet ik doen na de loondoorbetalingsplicht van 104 weken?

363werkgever ziekmelden

De loondoorbetalingsplicht eindigt nadat er een beoordeling heeft plaatsgevonden door het UWV over de mate van arbeidsongeschiktheid. Dit is in de regel na 104 weken. Indien je onvoldoende inspanning hebt geleverd t.a.v. de re-integratie van de werknemer kan je een loonsanctie opgelegd worden van maximaal een jaar. Die periode moet je dus het loon ook voor 70 % doorbetalen.

Verschillende scenario’s zijn mogelijk:

  • Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid; de werknemer blijft bij de werkgever in dienst voor een aangepast aantal uur of andere werkinhoud. 
    • Sluit dan een nieuwe arbeidsovereenkomst met de werknemer af om onduidelijkheid en discussie te voorkomen. De werknemer ontvangt dan voor het gedeelte arbeidsongeschiktheid een WGA-uitkering en voor het deel dat hij werkt een regulier salaris. Indien van toepassing wordt dit aangevuld met een WIA-hiaatverzekering of excedentverzekering.
  • Je hebt geen passend werk en de werknemer gaat uit dienst. Vraag dan tijdig een ontslagvergunning aan bij het UWV. 
    • De ontslagbescherming van een werknemer eindigt na de periode van verplichte loondoorbetaling. Dit is in de regel 2 jaar maar, tenzij door het UWV anders wordt besloten. In het geval van uitdiensttreding is altijd ook sprake van een transitievergoeding. Deze kan weer gedeclareerd worden bij het UWV.