Logo Parkinson en Werk Search

Wat kan ik verwachten?

41werkgever diagnose

Mensen met parkinson werken veelal steeds harder om hun beperkingen te compenseren. Het is goed om regelmatig met de werknemer om tafel te zitten en te evalueren hoe het gaat. Zo houd je vinger aan de pols en kun je tijdig reageren. Als dat compenseren te veel van iemand gaat vragen, komt het (beladen) moment dat de werknemer een stap terug moet doen en zich voor (een deel van) zijn werkzaamheden ziek meldt. Dan treedt de Wet verbetering Poortwachter in werking en start de 2-jarige periode waarin het re-integratieproces volgens richtlijnen uit deze wet moet worden gevolgd. In de meeste gevallen wordt toegewerkt naar een beoordeling door het UWV na 104 weken waarmee iemand deels of volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard. Het is verstandig om de arbo- of bedrijfsarts vroeg te betrekken. Het UWV heeft de wettelijke verplichtingen bij ziekmelding voor de werkgever in een overzichtelijk stappenplan gezet.