Logo Parkinson en Werk Search

Wat als iemand minder goed gaat functioneren?

41werkgever diagnose

Het kan zijn dat de werknemer al een tijdje anders functioneert. Iemand is bijvoorbeeld minder snel en accuraat en maakt foutjes, terwijl er eerder nooit wat op het werk aan te merken was. Misschien heb je al een (dis)functioneringsgesprek gevoerd, terwijl je nu de oorzaak van het verminderd functioneren weet. Probeer open te zijn over wat je opvalt. Meestal heeft iemand de verandering zelf ook wel in de gaten, maar speelt onzekerheid een rol. Als dat nog niet gebeurd is, bespreek dan met de werknemer dat hij een afspraak maakt met de bedrijfsarts. Blijf regelmatig met de werknemer in gesprek, dat is voor beiden het meest prettig.