Logo Parkinson en Werk Search

wat houdt een vereenvoudigde WIA beoordeling voor 60-plussers in?

253werkgever stoppen met werken

UWV is op 1 oktober begonnen met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. Dit betekent dat mensen  in de meeste gevallen niet langer door een verzekeringsarts worden beoordeeld om te bepalen of zij in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ze worden alleen beoordeeld door een arbeidsdeskundige.

Dit geldt voor mensen die de grens van twee jaar ziekte bereiken tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 en dan 60 jaar of ouder zijn.

Men krijgt in principe een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA 80-100), tenzij ze nog werken en minder dan 35 procent inkomensverlies hebben. 

Let op: Zowel de werknemer als de werkgever moeten hiermee instemmen!

De maatregel loopt vooralsnog tot en met 31 december 2023.