Logo Parkinson en Werk Search

Bespreek ik de waarde van werk?

60arbo diagnose

Bespreek met de werknemer wat de waarde van werk voor hem is en ga tevens na hoe de omgeving in werk en privé daar tegenaan kijkt. Een goede privé-werkbalans is zeker bij iemand met parkinson van belang.