Logo Parkinson en Werk Search

Hoe begeleid ik de werknemer bij ziekmelding?

363arbo ziekmelden

Ziekmelding (of anders gezegd: arbeidsongeschiktheid) is aan de orde als de functie of bepaalde functietaken door medische beperkingen niet meer gedaan kunnen worden. Dit is bepaald in de wet WULBZ: Wet Uitbreiding Loondoorbetaling Bij Ziekte. De WVP (Wet verbetering poortwachter) is bovendien van toepassing. Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid is de wet WIA van toepassing. Je kunt de werknemer informatie verstrekken over diens rechten en plichten evenals die van de werkgever volgens de Wet verbetering poortwachter.

Een heldere uitleg van de te nemen stappen volgens de Wet verbetering poortwachter en de verwachtingen die hieraan zijn gekoppeld, geeft de werknemer de kans om de regie te behouden over dit traject.