Logo Parkinson en Werk Search

Welke kennis helpt de arbo-professional bij vragen over het in dienst nemen van een werknemer met beperkingen door parkinson?

433arbo stoppen met werk

Als de werkgever overweegt om een werknemer met parkinson met al vastgestelde arbeidsbeperkingen in dienst te nemen, dan biedt het UWV de werkgever via regelingen diverse voordelen, zoals financiële bescherming tegen ziekteverzuim, langdurige arbeidsongeschiktheid of loonkostensubsidie. Denk daarnaast aan mogelijkheden voor voorzieningen. Raadpleeg hiervoor de website van de overheid.