Logo Parkinson en Werk Search

Hoe kan je als arbo-professional ondersteunen in het besluit om te stoppen met werken?

433arbo stoppen met werk

Parkinson is een progressieve ziekte, wat betekent dat de klachten steeds erger worden. Vraag daarom regelmatig hoe het met de werknemer gaat; wat belemmert en bevordert het werk? Welke beperkingen worden ervaren? Hoe kan er ondersteund worden om het werk te kunnen blijven doen? Uiteindelijk is het een combinatie van factoren die ervoor zorgt dat stoppen met werken een verstandige keuze is. Zo’n moment komt dus meestal niet onverwacht; iemand heeft daar meestal al wel over nagedacht, maar kan nog twijfelen om definitief de knoop door te hakken. Als arbo-professional kan je een belangrijke steun zijn. Je kan bijvoorbeeld samen met de werknemer, en eventueel de werkgever erbij, alle meespelende zaken op een rijtje te zetten om tot een goede afweging te komen. Het is van belang samen op te trekken in dit beslisproces, waar zoveel van afhangt. Bedenk dat aan een langdurige werkrelatie en bijbehorende werk-identiteit een einde komt. Zoiets brengt veel emoties en verwerking met zich mee. Ga goed na hoe de verwerking verloopt, biedt waar nodig steun en bespreek met de werknemer indien nodig een verwijzing naar een parkinsondeskundige.