Logo Parkinson en Werk Search

Naar wie kan ik verwijzen om de werknemer te ondersteunen in het verwerkingsproces?

60arbo diagnose

Veel werknemers met Parkinson ervaren dat ze jarenlang kunnen blijven functioneren in het werk. Een goede verwerking is een basis voor goed blijven functioneren en daar zelf de regie in nemen. Natuurlijk met adequate ondersteuning van werkgever, collega’s en de Arboprofessional.
Als er een problematische verwerking is kun je met de werknemer bespreken of het op eigen kracht lukt of dat die een hulplijn wenst.

Omgaan met het feit dat je een chronische, progressieve ziekte hebt, vraagt soms om wat extra (professionele) steun. Lees in het zorg & arbo ABC wie welke steun kan bieden. Ook via de zorgzoeker vind je professionals die kunnen helpen bij acceptatie en verwerking.