Logo Parkinson en Werk Search

Welke belemmeringen en beperkingen zijn typerend voor parkinson?

363arbo ziekmelden

Voor het vaststellen van beperkingen en arbeidsmogelijkheden door de bedrijfsarts of medisch adviseur zijn een aantal parkinson specifieke zaken van belang:

  • Parkinson is een chronische ziekte met een progressief beloop. Bij ziekmelding en beperkingen heb je meestal te maken met een ziekte ernst stadium 2 of meer Hoehn & Yahr,een motorischs klinimetrische schaal die neurologen gebruiken. Het betekent dat de symptomen bilateraal voorkomen, nog zonder duidelijk verlies van balans. 
  • De dopaminemedicatie moet strikt op de voorgeschreven tijden genomen worden. Gebeurt dat niet dan heeft dat ernstig negatieve gevolgen voor het functioneren. Ondanks medicatiegebruik kan het functioneren overdag schommelen (on en off fasen), wat met name geldt bij meerdere medicatie-innamemomenten op een dag. Er kunnen ook wisselingen over de werkweek zijn. 
  • Fysiek zwaar werk en herhaalde bewegingen met kracht uitvoeren zal moeilijker gaan. 
  • Het soort werk bepaalt welke symptomen daadwerkelijke belemmeringen vormen.