Logo Parkinson en Werk Search

Wat zijn interventies voor arbeidsdeelname?

363arbo ziekmelden
  • Als arbo-professional kan je samen met de werknemer nagaan welke interventies kunnen helpen bij re-integratie. Bespreek de mogelijkheid om arbeidsongeschiktheid bij te verzekeren via de werkgever. Dit tegen loonval door arbeidsongeschiktheid in het tweede ziektejaar of daarna. Het afsluiten ervan kan rust geven bij de werknemer.
  • Check wat diens behoeften en ideeën zijn over arbeidsdeelname en laat deze meewegen in het besluitvormingsproces.
  • Ga na of de werknemer gemotiveerd is voor een multidisciplinair revalidatieprogramma bestaande uit bijvoorbeeld een fysieke training, gecombineerd met psychologische en/of arbeidsgezondheidskundige componenten. Mogelijk is de werknemer gemotiveerd voor arbeidsrevalidatie; een assessment van persoonlijke vaardigheden en de werkplek gevolgd door een vaardigheidstraining, voorlichting, counseling, werkaanpassingen en ondersteuning.
  • Misschien zijn er werkgerelateerde aanpassingen nodig zoals arbeidstijden en/of -duur, vervoer, ergonomie, taken en regelmogelijkheden. Of bestaat er behoefte aan het verbeteren van sociale en praktische steun op het werk.
  • Bespreek of de werknemer en werkgever samen een plan van aanpak voor re-integratie en/of verder werkbehoud kunnen opstellen, eventueel met behulp van een casemanager.
  • Overweeg samen of je een in chronische zieken gespecialiseerd re-integratiebedrijf inschakelt. Dit kan al voor het tweede arbeidsongeschiktheidsjaar. De ervaring leert dat deze gespecialiseerde re-integratiebedrijven meer inspelen op de behoeften van de chronische zieke werknemer bij de verplichtingen in het tweede arbeidsongeschiktheidsjaar.