Logo Parkinson en Werk Search

Wanneer overleg je of vraag je informatie op bij de behandelaar?

109arbo aanpassingen

In elke fase, vlak na de diagnose tot de allerlaatste werkdag, kan overleg met de behandelaar zinnig zijn. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn om het plan van aanpak en mogelijke werkaanpassingen te overleggen. Je kunt de werknemer vragen of, en zo ja met wie, je contact mag leggen van haar/zijn behandelteam. Dat kan uit meerdere zorg- en hulpverleners bestaan zoals een neuroloog, neurologie- of parkinsonverpleegkundige, ergotherapeut, fysio- of oefentherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog. Je vindt een korte beschrijving van verschillende professionals in het zorg & arbo ABC. Ieder van hen behandelt met diens expertise de parkinson in relatie tot het functioneren en kan zodoende ook toelichten hoe dat functioneren mogelijk verandert in de toekomst en wat er nodig is om prettig te kunnen blijven werken. Coördinator van de zorg is meestal de parkinson- of neurologieverpleegkundige. In het Radboudumc kun je ook informatie aanvragen of overleggen met een klinisch arbeidsgeneeskundige gespecialiseerd in parkinson.