Logo Parkinson en Werk Search

Welke aanpassingen in werk zijn er zoal?

109arbo aanpassingen

Uit de bespreking van de belemmerende en bevorderende factoren voor arbeidsdeelname kunnen een aantal adviezen volgen. Als er teveel belemmerende factoren zijn of zich op termijn niet verhouden met toenemende symptomen van parkinson, bekijk dan of je aanpassingen van werkinhoud of taken adviseert. Bij functies met veel werkdruk en veel werkstressoren kun je de mogelijkheid van een functie meer in de luwte op termijn bespreken. De bedoeling is dat de werknemer waarde voor de organisatie houdt en de loonwaarde niet verandert. Situaties met kans daarop in de praktijk zijn meestal managementfuncties ombuigen naar meer beleidsmatige functies. Als deze mogelijkheid zich voordoet, begeleid de werknemer dan planmatig en help met een goede voorbereiding. Ervaringen met de begeleiding van werknemers met parkinson leveren effectieve aanpassingen op. Het creëren van meer eigen regelmogelijkheden en het vergroten van de eigen regie bereik je vooral door een grote mate van zeggenschap over de organisatie of indeling van het werk en daarnaast tijdsingrepen. Adviseer daartoe verruimende regelmogelijkheden voor wisselende inzetbaarheid en flexibilisering of aanpassing van werktijden. Ga na of veranderingen aan de werkplek en/of ergonomische aanpassingen bijdragen. Bespreek met de werknemer of werkplekdeskundige van de arbodienst of een ergotherapeut via ParkinsonNet nodig is.

Lees meer over de verschillende soorten aanpassingen.