Logo Parkinson en Werk Search

Hoe kan ik de werkende voorlichten over de wet-en regelgeving als werken niet meer gaat?

433arbo stoppen met werk

Als de werknemer de grens nadert van 20% verdien- of rest-arbeidvermogen is er sprake van volledige arbeidsongeschiktheid. Hij heeft dan recht op een volledige uitkering. Je kunt op dat moment besluiten om te stoppen met werken, maar dat hoeft niet. Als de werknemer volgens de werkgever van waarde is én blijft en in een gunstige balans door kan werken, is daar veel voor te zeggen. We vatten arbeid immers op als medicijn. Let wel op: de verdiensten bij doorwerken mogen niet boven de 20% uitkomen, anders worden die door het UWV in mindering gebracht op de uitkering. Van het doorwerken in deze situatie zijn in de praktijk enkele mooie voorbeelden bekend, het is te hopen dat dit in de toekomst meer regel dan uitzondering zal zijn.