Logo Parkinson en Werk Search

Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor arbeidsdeelname?

109arbo aanpassingen

Breng samen met de werknemer de belemmerende en bevorderende factoren in kaart voor arbeidsdeelname. Deze zijn wetenschappelijk onderzocht en vastgelegd in de richtlijn chronisch zieken en werk.

Psychologische factoren

 • lage herstelverwachting
 • ineffectieve coping
 • verstoord emotioneel evenwicht, o.a. door onzekerheid en angst

Werkgerelateerde factoren

 • fysiek zwaar werk
 • weinig autonomie en regelmogelijkheden
 • onvoldoende steun en begrip van leidinggevenden en collega’s
 • hoge werkdruk
 • onregelmatige werktijden

 

Functioneren

 • energetische beperkingen 
 • cognitieve beperkingen
 • fysieke beperkingen

Gezondheidstoestand

 • co-morbiditeit
 • hoog pijn niveau
 • wisselend en onvoorspelbaar beloop van de ziekte

Ga samen na of je belemmerende factoren kunt verhelpen of beïnvloeden. En zo ja, welke aanpak daarvoor mogelijk is en welke professionals daarbij onmisbaar zijn. Ga na wat de werkende zelf kan doen om belemmerende factoren te verhelpen en welke ondersteuning of informatie hij daarbij nodig heeft. De leidraad participatieve aanpak kan daarbij ondersteuning bieden. Besteed ook aandacht aan het emotionele aspect van werkaanpassingen. Het afscheid nemen van je carrière is een vorm van rouw.