Logo Parkinson en Werk Search

Hoe kan ik ervoor zorgen dat de werknemer zelf de regie behoudt?

109arbo aanpassingen

De arbo-professional kan een belangrijke rol spelen in het vergroten van de eigen regie van de werknemer:

  • Help iemand om te gaan met de gevolgen van parkinson op het werk. Onderzoek ook samen wat er nodig is en in welke mate iemand dat zelf kan. 
  • Stimuleer de werknemer om zich via deze site, de Parkinson Vereniging en werk en chronisch ziek te verdiepen in de ziekte, het verloop en de (financiële) consequenties ervan. 
  • Help de werknemer bij het bepalen van grenzen wat betreft belastbaarheid tijdens werk. Bespreek de eventuele mogelijkheid om een vaardigheidstraining te volgen om grenzen te leren aangeven. 
  • Adviseer de werknemer een dossier bij te houden van alle contacten met de gezondheidszorg, arbodienst, werkgever, UWV en eventueel verzekeringsmaatschappij. 
  • Geef het belang aan om actief betrokken te zijn bij het maken van beslissingen omtrent de behandeling en arbeidsparticipatie. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van keuzemogelijkheden.