Logo Parkinson en Werk Search

Wat is (de rol van) een klinisch arbeidsgeneeskundige?

60arbo diagnose

Een klinisch arbeidsgeneeskundige is een medisch specialist en heeft specialistische kennis van parkinson en de mogelijke gevolgen daarvan voor werk. Hij speelt een belangrijke rol in de samenwerking tussen de reguliere zorg en bedrijfsgezondheidszorg en kan al vanaf het stellen van de diagnose meedenken en adviseren over de privé- en werksituatie.

Doel van deze zorg is het voorkomen van stagnatie van opleiding, het voorkomen van onnodig baanverlies, zoveel als mogelijk behoud van arbeidsvermogen en het behoud van inkomen. De klinisch arbeidsgeneeskundige zet arbeid als herstelbevorderende factor in. Hij doet dit in nauwe samenwerking met en aanvullend op het multidisciplinaire team dat de zorg voor iemand met parkinson (en eventueel partner) uitvoert. In contact komen met een klinisch arbeidsgeneeskundige kan via het Radboudumc.