Logo Parkinson en Werk Search

Waarin kun je cognitieve beperkingen vastleggen?

363arbo ziekmelden

De bedrijfs- en verzekeringsarts noteren de arbeidsbeperkingen tot nu toe in de functionele mogelijkhedenlijst (FML) of het, voor de bedrijfsarts, inzetbaarheidsprofiel. Deze instrumenten leggen de nadruk op wat niet meer kan. Bovendien is er beperkte mogelijkheid om uitgebreide cognitieve beperkingen vast te leggen. Dit vraagt om instrumenten waarbij meer recht gedaan wordt aan de mogelijkheden en re-integratie. Verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen komen nu samen voor de beschrijving van arbeidsbelastbaarheid en re-integratiemogelijkheden (BAR-instrument). Dit instrument is een hulpmiddel om de belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden van een werknemer te beschrijven. Als de bedrijfsarts een beperking voor een werkactiviteit signaleert, dan wordt deze beschreven en toegelicht om de mogelijkheden en voorwaarden voor re-integratie te verduidelijken. Waar mogelijk wordt een voorbeeld van het dagelijks functioneren gegeven. Tevens is er de mogelijkheid om rekening te houden met relevante werk en persoonlijke factoren. De activiteiten worden in ICD termen (international classification of diseases) beschreven en daarmee gelijk getrokken met beschrijvingen in de internationale zorg. De BAR gaat als basis dienen voor de afstemming tussen re-integratiedeskundigen. Een ander voordeel is dat de bedrijfsarts het instrument afhankelijk van de verzuimfase kan invullen. Voor de werknemer met parkinson zijn de stand van beperkingen en aanpassingen wegens progressie van tijdelijke aard. De re-integratie is daarmee een continu proces. De BAR-werkwijze zal veel meer overeenkomen met de bedoeling van de richtlijn chronisch zieken en werk.

Kijk voor het nagaan van cognitieve beperkingen ook bij deze vraag.