Logo Parkinson en Werk Search

Hoe kan je als arbo-professional ondersteunen bij de fase na het stoppen met werken?

433arbo stoppen met werk

Als arbo-professional kan je helpen bij de verwerking door samen na te gaan welke eventuele voordelen stoppen met werken heeft. Waarschijnlijk heeft iemand zelf al ideeën over een nieuwe dag-invulling. Denk aan sporten, hobby(’s), rusten, sociale contacten intensiveren, een opleiding volgen… Vraag eens naar iemands sterke punten en interesses. Het bespreken van deze combinatie kan energie en motivatie vrij maken voor de juiste keuze. Vrijwilligerswerk behoort ook tot de mogelijkheden. Of wellicht een bijdrage aan organisaties die iets aan de ziekte van Parkinson doen, geeft doorgaans een bevredigende en zinvolle invulling.