Logo Parkinson en Werk Search

Wat zijn belemmeringen en beperkingen die typisch zijn voor parkinsonismen?

363arbo ziekmelden

Parkinsonismen zijn bewegingsstoornissen die op parkinson lijken. Ze zijn zeldzamer dan parkinson en hebben over het algemeen een sneller beloop. Er kunnen ook andere symptomen voorkomen dan bewegingsstoornissen. Sommige parkinsonismen beginnen met alleen andere symptomen, waardoor de diagnose langer kan duren. De symptomen kunnen ook ernstiger zijn in het begin dan bij parkinson en dan al snel interfereren met het functioneren in hun werk. Bij de meeste parkinsonismen helpen medicijnen niet of maar een bepaalde periode. Namen van enkele parkinsonisme zijn: multipele systeematrofie, MSA; progressieve supranucleaire parese, PSP, corticobasale degeneratie, CBD en dementie met Lewy lichaampjes. Het voert te ver om de afzonderlijke symptomen te bespreken, maar voor de arbo-professional is het van belang na te gaan of er mogelijk een parkinsonisme speelt. Lees meer op de website van de parkinsonvereniging