Logo Parkinson en Werk Search

Hoe kan ik belemmerende factoren in kaart brengen voor arbeidsdeelname?

363arbo ziekmelden

De Arbo professional brengt samen met de werknemer de belemmerende factoren in kaart voor arbeidsdeelname. Deze kunnen liggen op het vlak van psychologische en werk gerelateerde factoren, of op het vlak van de gezondheidstoestand of functioneren. Lees hier wat belemmerende factoren kunnen zijn.

Door de belemmeringen in kaart te brengen, komt de bedrijfsarts of medisch adviseur tot het vaststellen van beperkingen voor arbeid. De beperkingen deelt men in naar rubrieken zoals in een inzetbaarheidsprofiel of een functiemogelijkhedenlijst (FML) Deze instrumenten leggen echter de nadruk op wat niet meer kan. Bovendien is er beperkte mogelijkheid om uitgebreide cognitieve beperkingen vast te leggen. Deskundigen komen nu samen om het BAR-instrument verder te ontwikkelen. Lees hierover meer