Logo Parkinson en Werk Search

Wat zijn tips en voorwaarden voor arbeidsdeelname op de langere termijn bij werknemers met parkinson?

109arbo aanpassingen

Uit onderzoeken en ervaringen van honderden werkenden met parkinson komen tips en voorwaarden naar voren die louterend zijn voor het werk:

 • Een goede relatie met de direct leidinggevende.
 • De waarde van de werknemer voor de organisatie is bekend bij leidinggevende en werknemer en er is de wens om deze waarde te behouden. 
 • De mogelijkheid en bereidheid voor aanpassingen om de waarde en het functioneren zoveel mogelijk te behouden.
 • Het op termijn inrichten van het werk naar onderstaande condities:
  • Streef naar voorspelbaarheid, structuur en regelmaat, reduceer stress waar mogelijk. 
  • Pas de werktijden/werkdagen aan zodat er voldoende vrije tijd is voor sport en sociale activiteiten. 
  • Verminder werkstressoren en plotse improvisatiemomenten waar mogelijk.
  • Zorg voor regelmatige en voldoende pauzes.

In deze video worden 11 prangende vragen over werken met parkinson beantwoord.