Logo Parkinson en Werk Search

Hoe help ik de werkende met het vertellen over parkinson op het werk?

60arbo diagnose

Het is aan de werknemer om het wel of niet te delen dat hij ziek is. Ga na of de werknemer het al heeft verteld of daar over nagedacht heeft. Ondersteun hem door in gesprek te gaan over de voor-en nadelen van openheid over de diagnose. De werkenden met parkinson is er zich soms niet bewust van dat milde klachten zoals verminderde mimiek, trillen of traagheid in bewegen en denken al merkbaar kunnen zijn voor de omgeving. En dat deze klachten anders geïnterpreteerd kunnen worden als de omgeving niet weten dat de ziekte speelt. Op de pagina van de werknemer staat een overzicht van argumenten voor en tegen het delen van de diagnose.